ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยศาสนาสตร์กู๊ดนิวส์ครับ...!

วิทยาลัยศาสนาสตร์กู๊ดนิวส์นั้น

เป็นที่เรียนพระคำอย่างเป็นระบบและเรียนรู้การใช้ชีวิตในพระเจ้าครับ

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยศาสนาสตร์กู๊ดนิวส์ครับ...!

วิทยาลัยศาสนาสตร์กู๊ดนิวส์นั้น

เป็นที่เรียนพระคำอย่างเป็นระบบและเรียนรู้การใช้ชีวิตในพระเจ้าครับ

ประกาศ

    คุณสามารถดูประกาศได้เมื่อเข้าสู่ระบบ

กล่าวทักทาย

Good News Theology School?

ในปัจจุบันผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้บนโลกอินเตอร์เน็ต Good News Theology School ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสอนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับเวลาหรือสถานที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถฟังบรรยายข่าวประเสริฐที่ไหนก็ได้ทุกมุมทั่วโลก...

Go to Introduction>>