STUDING SUPPORT

Good News Theology School ที่ซึ่งสามารถเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในพระเจ้า

E-Library

หนังสือแนะนำ

ความลับของการชำระบาปและการบังเกิดใหม่

การบรรยายข่าวประเสริฐที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน! มนุษย์ได้ออกห่างจากพระเจ้าเนื่องด้วยความบาป ได้แต่ต้องจมอยู่ในความผิดจากการกระทำบาป ความเจ็บปวด ความกลัว ความมืด แทนที่จะได้ความสุข ความยินดีและพระพร แต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถคืนกลับมาได้ด้วยการได้รับการชำระบาป ความจริงที่ชัดเจนของการชำระบาปได้ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์
ผู้เขียน : พาสเตอร์ พาร์ค อ็อก ซู

หนังสือแนะนำ

การกลับใจและความเชื่อ

การกลับใจที่แท้จริงเชื่อมต่อกับการชำระบาปและเริ่มต้นเปลี่ยนจิตใจของคนจากแก่นข้างใน ผมได้ค้นหากระบวนการเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์อย่างถี่ถ้วนทุกจุด จะเห็นว่าทุก ๆ ครั้งจะมีขั้นตอน และขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าจะพูดให้ชัดคือ 'การกลับใจ' นั่นเอง แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือ ทุกวันนี้คริสตจักรมากมายในประเทศเกาหลีไม่สอนการกลับใจอย่างชัดเจนโดยผ่านพระคัมภีร์
ผู้เขียน : พาสเตอร์ พาร์ค อ็อก ซู

หนังสือแนะนำ

ออกจากความสิ้นหวัง

ผู้หญิงที่พบพระเยซูต่อหน้าความตาย เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วในแผ่นดินยูดาห์ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกความบาปลากไปจนได้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและจำต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย ความบาปได้ลากเธอไปสู่ความพินาศ แต่เมื่อตอนที่เธอไม่มีความหวังและมีเพียงแค่ความสิ้นหวัง เธอได้พบกับพระเยซู
ผู้เขียน : พาสเตอร์ พาร์ค อ็อก ซู